Inventarizace eABM

Inventarizační systém eABM Vám zajistí detailní předhled nad Vašim IT vybavením. Pro detailní informace o zařízení opište inventarizační číslo, které naleznete na štítku či sejměte čárový kód.